Sadarbība ar vecākiem

Strādājot ar bērniem, sadarbība ar vecākiem ir ļoti svarīga. Mūsu pirmsskolā sadarbība ar vecākiem notiek regulāri. Veiksmīgākai ideju, domu un ierosinājumu apmaiņai savā iestādē esam izveidojuši Vecāku padomi.
Grupu skolotājas iesaista vecākus grupu ikdienā, piedāvājot apmeklēt atvērto durvju dienas, kuru laikā vecāki var pavērot sava bērna aktivitātes bērnudārza ikdienā un konsultēties ar skolotājām par tieši viņa bērnam piemērotākajām mācību metodēm.
Vecāki piedalās gan skolotāju organizētajos izglītojošajos pārgājienos, gan izglītojošajās ekskursijās.
Liels paldies jāsaka vecākiem, kuri iesaistījās izrāžu dekorāciju un tēlu kostīmu izgatavošanā.