Īstenotās programmas

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaigznīte” realizē sekojošas izglītības programmas:
  • vispārējās pirmsskolas programma, programmas kods 01011111, 
          pirmsskolas mācību programma "Kompetenču pieeja mācību saturā"

Ar jauno kompetenču pieejas mērķi, uzdevumiem, mācību saturu un sasniedzamajiem rezultātiem var iepazīties šeit skola2030.
  • speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 0101 5611, 0101 5811.