2022. gada 11. novembris

 Lāčplēša dienā izgaismojam Zvaigznīti ne tikai ar svecītēm, bet arī ar lukturīšiem, maksimāli neizmantojot elektrisko apgaismojumu.
 Mārtiņam gaili kāvu

Deviņiem cekuliem,

Lai tek mans kumeliņš

Deviņiem celiņiem.

2022. gada 2. oktobris

2022. gada 6. septembris

 Meža ielā 12 tradīcijas turpinās. Kā jau katru rudeni top krāšņs ziedu paklājs! Paldies vecākiem par atsaucību!

Zinību diena ir aizvadīta jautrā gaisotnē! Lai radošs un jautrs jaunais mācību gads mums visiem!