2022. gada 6. septembris

 Meža ielā 12 tradīcijas turpinās. Kā jau katru rudeni top krāšņs ziedu paklājs! Paldies vecākiem par atsaucību!

Zinību diena ir aizvadīta jautrā gaisotnē! Lai radošs un jautrs jaunais mācību gads mums visiem!
2022. gada 30. aprīlis

 Lielās Talkas nedēļā talkoja gan lielie, gan mazie. Darbinieku pārstāvji bērnu diendusas laikā devās talkot uz mūsu tuvākajām takām, pa kurām ikdienā mērojam ceļu uz un no bērnudārza.