2018. gada 2. marts

Cienījamie vecāki!

Informējam jūs, ka mūsu bērnudārza atvaļinājuma laiks 2018.gadā ir no 16.jūlija līdz 24.augustam.