2018. gada 25. aprīlis

Tika organizēta talka bērnudārza apkārtnes un grupu laukumu labiekārtošanai gan Meža ielā, gan Jaunajā ielā.