2018. gada 7. novembris

Programma "Man ir tīri zobi!" 5-6 gadīgiem bērniem, kas tiek īstenota ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros