2019. gada 2. septembris

Mēs priecīgi un līksmi esam "iekāpuši" jaunajā mācību gadā! Zinību dienu pavadot, dziedājām jautras dziesmas un dejojām lustīgas dejas.

 Lai veiksmīgs mums visiem šis mācību gads!