2020. gada 15. jūnijs


No 15.06.2020 PII "Zvaigznīte" filiālē Jaunā ielā 43 ir atsākušas darboties 3 grupas.
Meža ielā 12 darbojas 9 grupas.