2020. gada 2. septembris

 1.septembris 2020.gadā ir mazliet savādāks - bez vecāku klātbūtnes. Taču neskatoties uz to, tas tika pavadīts jaukā atmosfērā. Arī pirmsskolas vecuma bērniem Zinību diena asociējas ar mācību gada sākumu, katrs no bērniem ir par mazu solīti tuvāk skolai! Lai veiksmīgs un piedzīvojumiem bagāts šis mācību gads gan audzēkņiem, gan PII "Zvaigznīte" kolektīvam!