2022. gada 8. aprīlis

 Teātra nedēļa turpinās. Sagatavošanas grupa "Lūsīši" priecē ar pašu iestudētu izrādi "Reiz Zaļajā karaļvalstī". Paldies skolotājā-režisorēm Agnesei Grīviņai, Fainai Kuzņecovai. Par muzikālo noformējumu paldies skolotājai Gunai Sileniecei.