2022. gada 30. aprīlis

 Lielās Talkas nedēļā talkoja gan lielie, gan mazie. Darbinieku pārstāvji bērnu diendusas laikā devās talkot uz mūsu tuvākajām takām, pa kurām ikdienā mērojam ceļu uz un no bērnudārza.