2022. gada 6. septembris

Zinību diena ir aizvadīta jautrā gaisotnē! Lai radošs un jautrs jaunais mācību gads mums visiem!