2022. gada 2. oktobris

 Rudens saulgrieži jeb Miķeļdiena tika svinēta sanākot kopā, dziedot dziesmas, minot mīklas un rotaļājoties. Sadarbībā ar vecākiem, tapa Miķeļdienas izstāde.