2023. gada 23. marts

 22.martā notika Daiļlasītāju konkursa "Mans novads" 1.kārta, kurā uz novadu tika izvirzītas Eva Duļbinska (8.grupa) un Gerda Mežaraupe (19.grupa)