2023. gada 24. aprīlis

Mēs esam lepni ar tik radošiem un atsaucīgiem vecākiem kādi ir mūsu bērnudārzā! 

Šoreiz tapa vēja zvani, kas skanēs bērnudārza pagalmā!