2023. gada 29. aprīlis

 Atzinības rakstu daiļlasītāju konkursā "Mans novads"saņēmušas "Zvaigznītes"audzēknes Eva Duļbinska un Gerda Mežaraupe. Lepojamies!