2023. gada 15. augusts

 Pilsētas svētku gājienā piedalījās arī PII "Zvaigznīte" kolektīvs, vecāki un bērni!