2018. gada 12. novembris

Tiek organizēta Džimbas drošības skola PII "Zvaigznīte" skolotājas Margitas Belostockas vadībā. Caur rotaļām, filmām, dziesmām un stāstiņiem, bērni apgūst prasmi rīkoties nedrošās situācijās, atšķirt labos pieskārienus no sliktajiem, prasmi pastāvēt par sevi un citas ikdienā svarīgas lietas.