2019. gada 27. septembris

Mūsu bērnudārzā svinējām ražas svētkus ar kopīgām rotaļām un Miķeļdienas gadatirgu, kurā varēja iegādāties pašu gatavotus našķus un darinājumus.