2019. gada 7. novembris

Jēkabpils pilsētas un novada daiļlasīšanas konkursā PII "Zvaigznīte" pārstāvēja divas audzēknes Anna Malnača un Melānija Ivanova, saņemot diplomus par piedalīšanos.

Lepojamies ar savējiem!