2019. gada 17. novembris

Novembris ir patriotisma mēnesis - bērni tiek tuvāk iepazīstināti  ar Latviju, tās novadiem, tradīcijām, dzīvniekiem. Ik katrs no mums Latviju redz savām acīm un dod tai savu sirds siltumu. Latvijas 101.gadadiena PII "Zvaigznītē" tika atzīmēta ar svētku koncertiem. SAULES MŪŽU LATVIJAI!