2019. gada 17. novembris

Latviešu tautas svētki Mārtiņi PII "Zvaigznītē"nav aizmirsti un tiek godāti ik gadu. Ķekatnieki,pārģērbušies dzīvnieku tēlos, ciemojās pie katras grupas, nesot svētību un pārticību. Mīklu minēšana, dziesmu dziedāšana un dejošana ir neatņemama šo svētku sastāvdaļa. 🐓