2020. gada 30. septembris

 PII "Zvaigznīte" (Jaunā ielā 43) gaitenī ir apskatāma izstāde "Kastanīšu rudens parāde", kura tapusi sadarbībā ar vecākiem. Izstādē ir apskatāmi dažādi veidojumi no kastaņiem, ko veidojuši katras grupas vecāki kopā ar saviem bērniem.